Om artiklarna

De flesta artiklar är skrivna 1998-2002 medan jag var anställd på Ortopeden på SU/Sahlgrenska i Göteborg. De äldre artiklarna är skrivna i studiesyfte under min utbildning till sjuksköterska 1992-1995. De baseras på föreläsningar och har kompletterats med material från facklitteratur.

Artiklarna riktar sig främst till den som studerar till sjuksköterska eller är verksam inom vården. Artiklarna är inte vetenskapliga och speglar ibland min personliga uppfattning.

Innehållet var korrekt när artiklarna skrevs men nya kunskaper och förändrade vårdmetoder kan ha gjort delar av innehållet inaktuellt. Om du som läser dem hittar fel eller har förslag på förändringar uppskattar jag att du hör av dig med e-post.

Sedan hösten 2006 arbetar jag administrativt vilket gjort det omöjligt att uppdatera artiklarna. Om/när jag återgår till att arbeta aktivt som sjuksköterska kommer artikeln om smärta att uppdateras. Innehållet är dock baskunskap och därmed förhoppningsvis fortfarande användbart.

Artiklarna om sjukvård som finns hos "Syster Hans" får användas fritt under förutsättning att:

  • de användes utan vinstintresse
  • texten ej ändras
  • mitt namn, e-postadress och hemsideadress finns med
  • källan anges om text citeras

Sidorna går att skriva ut på A4-papper men det kan hända att krympning av utskriften måste ställas in manuellt för att allt ska få plats på bredden.

PDF-filerna är till för utskrifter. De öppnas med Adobe Reader som finns i de flesta datorer. Om du inte har programmet så kan du ladda ned det här:

© 2011 Hans Spicar | www.resochdyk.nu | skicka e-post